Decizia Curții Constituționale a României în legătură cu anumite drepturi prevăzute de GDPR

Decizia Curții Constituționale a României în legătură cu anumite drepturi prevăzute de GDPR Decizia Curții Constituționale a României în legătură cu anumite drepturi prevăzute de GDPR

În data de 19.07.2019 a intrat în vigoare Decizia nr. 15 din 15.01.2019 a Curții Constituționale a României care s-a pronunțat cu privire la excepția de neconstituționalitate formulată de Sebastian Rădulescu privind art. 14 din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Chiar dacă la data pronunțării, Legea 677/2001 a fost abrogată prin efectele Regulamentului 679/2016 (GDPR), Curtea a analizat dispozițiile criticate întrucât acestea continuă să își producă efectele juridice în această cauză.

Soluția Curții Constituționale este importantă în contextul GDPR în raport cu drepturile persoanelor vizate (clienți, angajați, cetățeni) care au dreptul de a solicita operatorilor (autorități publice sau companii private) in relație cu care se află ștergerea datelor personale prelucrate, rectificarea sau actualizarea acestora precum și restricționarea anumitor activități de prelucrare, fără că operatorii să poată solicita persoanelor fizice să își demonstreze identitatea față de operator sau să-și justifice calitatea (să arate că este „client”, „pacient”, „angajat” sau „cetățean” al operatorului) pentru a se putea adresa cu o astfel de solicitare.

Mai multe pe Start-up