Termeni și condiții de utilizare

1. Informații generale

1.1. Asociația Drumeții Montane (MarketingRomania.ro) va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră:

- până la data de 25 mai 2018, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale legislației subsecvente;

- începand cu data de 25 mai 2018, prevederile Regulamentului General privind Proțectia Datelor nr. 679/2016 („GDPR”), precum și ale legislației subsecvente.

1.2. Folosirea pe tot parcursul prezentei secțiuni a cuvântului “Marketing România” va identifica persoana juridica non-profit, Asociația Drumeții Montane cu sediul în București, Sector 3, cod de identificare fiscală 27700553, autorizată prin şedinta publică din 19/10/2010, dosar nr. 21047/318/2010 a Judecătorie Targu-Jiu, județul Gorj.

1.3. Marketing România ofera solutii de: web design, promovare online, marketing, personalizare, software, comunicate de presa, mica publicitate, etc. Detaliile și lista actualizată a acestor servicii se regăsesc în secțiunea “Servicii” și „Plan de Promovare”.

1.4. Utilizatorii accepta in mod expres ca, utilizând serviciile oferite prin intermediul acestei platforme, acceptă în prealabil termenii şi condiţiile specifice de furnizare a acestora. Modalitatea de acceptare va fi realizată online, prin consimţământul acordat de client în privinţa aplicării acestor clauze.

1.5. Acest site este deținut de către Marketing România. Marketing România vă oferă această platformă, inclusive toate informațiile, instrumentele și serviciile adiacente, cu condiția să acceptați Termenii și Condițiile de Utilizare din prezenta secțiune. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document înainte de a utiliza această platformă și să continuați utilizarea ei doar dacă sunteți de accord cu Termenii și Condițiile. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare. vă rugăm să nu utilizați platforma.

 

2. Informații despre înregistrarea pe platformă, servicii și abonamente

2.1. Pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de către Marketing România este necesar înregistrarea dvs pe acest site.

2.2. La înregistrare, Platforma poate solicita anumite informații, cum ar fi: adresa de e-mail, nume și prenume, date despre dvs sau despre compania pe care o reprezentați.

2.3. Serviciile oferite contra cost vor fi disponibile numai după confirmarea plății (confirmarea plății se face prin trimiterea unui email la [email protected] cu dovada plății și imediat după verificarea acesteia de către un reprezentant Marketing România veți primi pe email o informare privind activarea serviciului/serviciilor achizitionate).

2.4. Pentru a folosi serviciile oferite de către Marketing România, utilizatorii sunt obligați să furnizeze date reale, așa cum sunt cerute în formularul de înregistrare sau plasare comandă. Responsabilii de proiect își rezervă dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furnizate la crearea contului sau plasării unei comenzi, neavând nicio obligatie legală în acest sens.

2.5. Ulterior înregistrării, accesul la cont se realizează prin introducerea unui adrese de email și parolă. Utilizatorii au obligația de a păstra cu grijă datele de acces ale contului. Vă recomandăm să nu dezvaluiți nimănui parola. Reprezentații Marketing România nu vă vor cere niciodată parola conturilor dvs în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvaluiți această parolă persoanelor care va cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să dați clic pe butonul "Ieșire" din contul dvs. sau alte servicii online oferite de Marketing România, la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului în care ați lucrat la sfarșitul navigării dvs.

2.6. Marketing România nu va fi răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi.

2.7. Sunteți de acord că aveți responsabilitatea pentru orice material pe care îl prezentați prin intermediul acestei platforme, inclusiv, dar nu limitat la legalitatea, fiabilitatea, oportunitatea, originalitatea sau drepturile de autor, dreptul de proprietate asupra unor astfel de materiale sau de conținut.

 

3. Drepturile și obligatiile Utilizatorilor

3.1. Toate informațiile pe care le-ați furnizat în procesul de înregistrare a cererii dvs. privind utilizarea serviciilor trebuie să fie adevărate, complete și conforme realității. Mai mult, vă obligați să notificați Marketing România despre orice schimbări care se vor produce cu privire la datele furnizate de dumneavoastră în procesul de înregistrare. Întelegeți să faceți această notificare în cel mult 10 de zile de la data la care s-au produs schimbările. În situația în care informațiile furnizate de către dvs. nu sunt adevărate, exacte sau complete, Marketing Romțnia își rezervă dreptul de a suspenda dreptul dvs. de a folosi, în întregime sau în parte, serviciile ori de a accesa platforma.

3.2. Site-ul este o platformă unde membrii înregistrați beneficiază de o gamă largă de servicii. În calitate de utilizator sunteți responsabili în întregime pentru toate materialele pe care le încărcați pe platformă sau le publicați. La trimiterea unui astfel de material, indiferent de tipul acestuia - text, imagini, fișiere video/audio - sunteți de acord cu urmatoarele limitări:

 1. nu puteti publica, transmite sau face referire, în niciun fel, la mesaje care conțin texte ilegale, amenintătoare, abuzive, indecente, violente;
 2. nu puteți colecta datele personale ale celorlalți utilizatori ai platformei sau crea baze de date și nici nu puteți restricționa accesul altor utilizatori la diferite zone sau tipuri de conținut;
 3. nu puteți folosi orice programe, dispozitive automate sau orice procedee manuale pentru a monitoriza sau copia paginile platformei sau conținutul lor, fară o autorizatie scrisă anterioară din partea reprezentanților platformei;
 4. nu puteți publica material cu conținut pornografic, erotic, rasist, xenofob, antisemit și orice alt gen de material care încurajează ura unei anumite categorii umane, profesionale etc;
 5. nu puteți publica material care încalca sau eludează, în orice fel, reglementările legale în vigoare incluzând, dar fără a se limita la dreptul de autor, drepturile acordate inventatorilor, deținătorilor de mărci și orice alte drepturi protejate de materia proprietății intelectuale și industriale, dreptul la intimitate al persoanei, drepturi conferite de un contract sau alte drepturi deținute de către terți;
 6. nu puteți publica material care promovează, face trimitere sau utilizează software sau servicii de natură să trimită e-mail-uri nesolicitate;
 7. nu puteți publica material care încalcă orice prevederi ale legislației naționale, comunitare sau ale normelor de reglementare internaționale;
 8. nu puteți publica material cu caracter de amenințare, abuziv, de hărțuire, calomniator, insultător sau defaimator, obscen, profanator, indecent sau supus oprobiului public;
 9. nu puteți folosi niciun dispozitiv, incluzând dispozitive software sau subrutină, care să interfereze sau sa incerce sa interfereze cu buna desfasurare a functionarii Site-ului, cu derularea normala a serviciilor noastre;
 10. să nu realizați nicio acțiune care impune orice utilizare neuzuală, nerezonabilă, abuzivă sau disproporționată a infrastructurii puse la dispoziție de noi prin intermediul platformei;
 11. să nu copiați, reproduceți, alterați, modificați, distribuiți (inclusiv prin afișare publică), să nu folosiți pentru scopuri comerciale sau orice alte scopuri, conținutul platformei (sau orice parte din el) și sunteți de acord să nu realizați lucrări / pagini de internet / servicii online care reproduc în orice mod secțiuni ale platformei, fără o autorizație scrisă anterioară din partea platformei și / sau a terței părti, după caz;

3.3. Prin transmiterea de conținut care nu este în acord cu limitările mai sus menționate, sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil și veți despăgubi integral Marketing România în cazul producerii oricărui prejudiciu.

3.4. Nu veți copia, vinde, redistribui, închiria, subînchiria sau realiza orice altă acțiune de natura transferării contul dumneavoastră de utilizator sau orice alte materiale oferite dvs. în legătură cu activarea contului de utilizator, către nici o terță parte, fără acordul expres și anterior al Marketing România.

3.5. Veți respecta toate prevederile legale care ar putea completa drepturile și obligațiile asumate de dvs. prin acceptarea termenilor acestui Acord.

3.6. În cazul oricăror prejudicii cauzate de dvs. Marketing România sau unei terțe părți, sunteți de acord să achitați acestora integral toate și orice daune sau despăgubiri, inclusiv orice cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare și orice alte costuri aferente.

4. Serviciile oferite contra cost și gratuit
4.1. Serviciile oferite contra-cost

4.1.1. La opțiunea dvs., puteți beneficia, contra cost, de serviciile suplimentare oferite de către Marketing România.

4.1.2. Toate plățile, incluzând prin aceasta taxele aplicabile acestor plăți afișate pe platformă în momentul solicitării serviciului, trebuie realizate în lei, conversia EURO în moneda româneasca realizându-se la cursul BNR din ziua efectuării plății.

4.1.3. Accesul la serviciile plătite nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul Marketing România.

4.1.4. Prin solicitarea serviciilor suplimentare oferite contra cost, acceptați și sunteți de acord că, dacă doriți să renunțați la furnizarea serviciului iar pentru ca această renunțare să fie una efectivă, va trebui să fie realizata ÎNAINTE de momentul de început al unei noi perioade de abonament.

4.1.5. În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului, intelegeți și sunteți de acord cu faptul că plațile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.

4.1.6. Acceptați și sunteți de acord că orice întârziere la plata sumelor de bani către Marketing România va constitui o încălcare a prevederilor prezentului Acord.

4.1.7. În situația în care ați optat pentru plata serviciilor furnizate de noi prin intermediul unei cărți de debit / credit, trebuie să știți că Marketing România nu stochează, nu reține, nu procesează și nu accesează informațiile furnizate de dumneavoastră cu privire la cartea de credit / debit.

4.1.8. Marketing România își rezervă dreptul de a modifica, oricând și în orice mod, prețul serviciilor cât și conținutul serviciilor, potrivit propriei sale opțiuni discretionare, fără a fi obligată să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească altă formalitate față de utilizator.

4.1.9. Noile prețuri vor deveni efective de la momentul primului termen de plată impus de către Marketing România utilizatorilor săi.

4.1.10. Serviciile sunt oferite în urma achiziționării unui abonament lunar și pot fi dezactivate imediat după expirarea abonamentului.

4.1.11. Marketing România poate refuza achiziționarea unui serviciu/extraopțiuni/upgrade și va informa utilizatorul privind această situație prin email.

4.1.12. La expirarea Abonamentului utilizatorul este informat printr-un email cu privire la acest lucru și acesta poate opta sau nu ca abonamentul să fie prelungit. În cazul în care abonamentul care a expirat nu este prelungit în 7 zile de la notificare, abonamentul utilizatorului va devenii de tip Basic iar opțiunile vor fi dezactivate.

 

4.2. Serviciile oferite gratuit

4.2.1. Utilizatorul poate opta pentru a beneficia de un abonament de tip Basic cu titlu gratuit

4.2.2. Marketing România își rezervă dreptul de a modifica, oricând și în orice mod, acest tip de abonament cât și conținutul serviciilor, potrivit propriei sale opțiuni discretionare, fără a fi obligată să justifice în vreun mod modificarea, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească altă formalitate față de utilizator.

4.2.3. Abonamentul Basic este considerat un abonament folosit pentru a testa serviciile Marketing România și poate fi dezactivat oricând fără a notifica utilizatorul.

4.2.4. Marketing România poate șterge oricând un conținut publicat de către un utilizator de tip Basic fără a preciza motivul.

4.2.5. Marketing România poate dezactiva oricând un utilizator de tip Basic fără a preciza motivul.

4.2.6. Marketing România poate informa utilizatorul cu privire la upgrade de abonament pentru a putea beneficia in continuare de serviciile Marketing România.

4.2.7. Marketing România poate aproba sau nu un conținut publicat de un utilizator de tip Basic fără a preciza motivul.

4.3. Publicarea de conținut

4.3.1. Reprezentații Marketing România pot aproba conținutul publicat de către un abonat de tip Basic, Standard, Marketing, Business în termenul specificat în secțiunea PLAN DE POROMOVARE sau pot lua decizia să fie publicat în maxim 48h fără a informa abonatul.

4.3.2. Reprezentații Marketing România pot șterge orice conținut adăugat de către un abonat dacă consideră că informațiile nu sunt complete sau încalcă termeniin și condițiile sau pot notifica abonații să modifice conținutul pentru a putea fi aprobat și publicat.

4.3.3. Reprezentații Marketing Romania pot șterge orice conținut cu status-ul în așteptare fără a notifica abonatul dacă se consideră că informația furnizată poate aduce prejudicii morale/financiare platformei, abonaților, vizitatorilor sau încalcă termenii și condițiile.

4.3.4. Prin publicarea de conținut pe platforma MarketingRomania.ro vă dați acceptul ca informația să fie publică fiind accesată de terți care vă pot contacta pentru a vă cumpăra produsele, achiziționa serviciile, propune parteneriate. Marketing România nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale, Marketing România fiind doar platforma unde utilizatorul a prezentat un produs/serviciu. Obligațiile contractuale și îndeplinirea acestora îi revin în totalitate prestatorului / beneficiarului după caz.

4.3.5. În urma publicării de conținut utilizatorul poate fi contactat de către terți în vederea vânzării/cumpărării sau a încheierii unui parteneriat, etc iar utilizatorul poate interzice terților contactarea în vederea oferirii de servicii sau parteneriate. Marketing România nu poate fi trasă la răspundere dacă o terță persoană ignoră rugămintea utilizatorului de a-l mai contacta pe viitor iar utilizatorul va soluționa situația direct cu tetra persoană pe cale amiabilă sau juridică iar Marketing România nu poate fi parte din proces.

4.3.6. La publicarea unui conținut vor exista câmpuri obligatorii (marcate cu “*” roșie) precum: nume companie, persoană de contact, număr de telefon, email, logo, imagine, C.I.F, adresă companie, etc, numite “informații de contact” și vor fi considerate date publice pentru ca un terț să vă poată cumpăra produsele sau achiziționa serviciile.

4.3.7. În momentul publicării unui conținut pe MarketingRomania.ro, autorul își dă acceptul ca numele și prenumele să fie asociate cu conținutul publicat.

4.3.8. Câmpul detalii/descriere/prezentare/body la publicarea/editare/afișarea unui conținut este considerat spațiu public iar utilizatorul nu va introduce date cu caracter personal ci va folosi câmpurile predefinite. În cazul în care utilizatorul introduce date cu caracter personal, o va face pe propria raspundere.

4.3.9. Conținutul publicat de utilizator trebuie să respecte Termenii și Condițiile.

5. Protecția datelor cu caracter personal
5.1. Generale

5.1.1. Marketing România cunoaște bine importanța datelor personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. Este foarte important pentru noi și pentru dumneavoastră să furnizăm toate informațiile într-o manieră integrală ce ține de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, fiind detaliată în cadrul secțiunii Termeni și Condiții.

5.1.2. Nu sunt considerate date cu caracter personal, acele date introduse de către utilizator la publicarea unui conținut, acestea fiind date ce vor apărea în mediul public așa cum sunt descrise mai sus.

5.1.3. Marketing România respectă confidențialitatea tuturor utilizatorilor și confidențialitatea tuturor vizitatorilor și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvate legistației în vigoare.

5.1.4. Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul sau acceptul dumneavoastră, dacă acestea sunt oferite de dumneavoastră cu bună știință, de bună voie, din propria inițiativă, fie la solicitarea Marketing România, la completarea unui formular online, abonarea la newsletter, participarea la diverse tombole și concursuri online sau offline, prin completarea datelor personale în formularul de înregistrare de pe www.marketingromania.ro sau achiziționarea de abonamente sau servicii prin intermediul www.marketingromaniar.ro.

5.1.5. Dacă nu sunteţi de acord cu termenii prezentați în această pagină vă rugăm să nu utilizaţi niciunul din serviciile/abonamentele noastre și să nu ne furnizaţi datele dumneavoastră personale.

5.2. Datele cu caracter personal prelucrate de Marketing România

5.2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt toate seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal furnizate prin orice mijloace fie ele neautomate sau automate, precum: înregistrare, autentificare, achiziționare servicii, achiziționare abonament, data inregistrare, data ultimei autentificări, colectare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție în orice alt mod, restricționare, blocare, distrugere.

5.2.2. Pentru a accesa site-ul MarketingRomania.ro si pentru a consulta ofertele / serviciile / pachetele oferite de Marketing România nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

5.2.3. În contextul desfasurării activitatii curente a Marketing România prin intermediul acestui site, inclusiv activități contractuale, implicând achiziționarea de servicii/abonamente oferite pe Marketing România sau abonarea la newsletter, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale în vigoare, Marketing România va putea solicita anumite date cu caracter personal.

5.2.4. Marketing România va prelucra, printre altele și următoarele date cu caracter personal: numele complet al utilizatorului, telefon, localitate, sex, email.

5.3. Persoanele vizate ale cător date pot fi prelucrate

5.3.1 Utilizatori persoane fizice / persoane juridice actuali, foști sau potențiali, vizitatori, reprezentanți sau împuterniciții acestora, conenționali sau legali.

5.3. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal

5.3.1. Sunteți obligați în calitate de utilizator să ne furnizați date complete, actualizate și corecte pentru a vă putea furniza serviciile Marketing România prin intermediul acestui site.

5.3.2. Marketing România va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii oferirea de abonamente, iar refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/abonamentelor Marketing România.

5.3.3. Atunci când se achiziționeaza un serviciu/abonament furnizat de Marketing România, precum și atuci când vă abonați la un newsletter sau participați la un eveniment / concurs organizat de Marketing România, se vor colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator se vor colecta date cu caracter personal doar dacă se completează formulare de contact și email în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurarea activității curente având interes legitim.

5.3.4. Prin citirea prevederilor prezentate, prin furnizarea datelor dumneavoastră personale în vederea accesării serviciilor Marketing România, sunteți informat și/sau va dați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozitiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în libera circulație.

5.3.5. În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu sau pentru îndeplinirea unei obligații legale și nu este justificată de un interes legitim al Marketing România, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare a datelor sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior la înregistrare sau la achiziționarea unui serviciu.

5.4. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

5.4.1. Scopuri:

 • Achiziționarea de servicii sau abonamente Marketing România;
 • Facturarea și încasarea valorii serviciilor Marketing România;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în execuție a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești;
 • Prevenirea utilizării serviciului/abonamentului achiziționat în scop ilegal;
 • Activități de audit și control sau supraveghere;
 • Programe de loialitate, transmiterea de oferte generale sau personalizate, dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor.

5.4.2. Marketing România va considera toate informațiile colectate de la utilizator ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți cu excepția autorităților publice locale și centrale, poliție, parchet, autorități judecătorești (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), executori judecătorești, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic).

5.4.3. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Marketing România și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

5.5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

5.5.1. Marketing România va prelucra datele cu caracter personal pe toată durata de desfărurare a serviciilor, până în momentul în care vă veți exercita dreptul de ștergere cu excepția situației în care beneficiați de servicii/abonamente Marketing România. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul în care acestea au fost colectate, dumneavoastră nu veți putea solicita ștergerea acestor date conform legii. Marketing România va arhiva datele cu caracter personal pe durata procedurilor interne Marketing România sau acestea vor fi distruse.

5.6. Măsurile de siguranță utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal

5.6.1. Marketing România utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a evita utilizarea fără drept a acestora.

5.6.2. Marketing România nu poate garanta securitatea integrală a datelor transmise prin internet de către utilizator către serverele Marketing România (utilizatorul folosește un dispozitiv infectat, browser infectat sau o rețea de internet nesecurizată). Orice informație transmisă către serverele noastre se va face pe riscul dumneavoastră iar odată ce informația este primită, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

5.7. Promotii, Newsletter și publicitate pe site

5.7.1. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon) vor putea fi prelucrate de Marketing România cu respectarea drepturilor dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție în scopurile menționate în acest document.

5.7.2. În cazul în care Marketing România intenționează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct (doar dacă ați optat pentru acest lucru) veți primi informații în prealabil. Veți putea exercita dreptul de prevenire a unei astfel de prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele sau documentele utilizate pentru colectarea datelor personale.

5.7.3. În cazul în care va exprimați dorința ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de Marketing România, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date. Atunci când veți dori să nu mai primiți promoții, materiale informative, newslettere din partea noastră, vă veți putea dezabona folosind butonul “Dezabonare” sau “Unsubscribe” după caz.

5.7.4. Beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi conform legistrației în vigoare: dreptul la ștergerea datelor, dreptul la rectificare, dreptul la access, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și procersul individual automatizat.

5.8. Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

5.8.1. Prin exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul Marketing România cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa [email protected] sau la adresa Drum Gura Siriului 45-49, Sector 3, București. Cererii i se va atașa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

5.9. Cookie-urile

5.9.1. Această platformă utilizează cookie-uri iar pentru navigarea pe pagina este necesar acceptarea acestora.

5.9.2. Folosim cookie-uri pentru a vă ajuta sa accesați cât mai ușor și eficient platforma noastră.

5.9.3. Prezentarea Policitcii de utilizarea de cookie-uri pe platforma MarketingRomania.ro se poate consulta accesând următorul link www.marketingromania.ro/termeni-si-conditii/cookies

5.9.4. Prin vizitarea platformei Marketing România sunteți obligat să acceptați Cookie-urile Necesare prin apăsarea butonului "Acceptă Setările".

5.9.5. Există situații în care utilizatorul nu face click pe butonul acceptă setările și continuă navigarea, automat el acceptă Termenii și Condițiile continuând vizitarea site-ului.

5.10. Drepturile dumneavoastră

5.10.1. Prin citirea acestor Termeni și Condiții, dumneavoastră ați fost informat cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile. Totodată atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimtământul în orice moment în formă scrisă, adresată Marketing

5.10.2. România, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

5.10.3. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

5.10.4. Pentru celelalte scopuri (înafară de utilizarea Serviciilor/Abonamentelor), dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către Marketing România să facă obiectul prelucrării, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive legitime și întemeiate, legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care Marketing România demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor cu caracter personal. În caz de opoziție nejustificată, Marketing România este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

5.10.5. În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin delegat, vă excercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Marketing România poate să refuze să dea curs cererii.

5.10.6. Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal funizate către Marketing România sunt necesare pentru accesarea serviciilor oferite de Marketing România și/sau derularea activităților contractuale sau de marketing.

6. Limitarea Răspunderii

6.1. În niciun caz Marketing România nu va răspunde nici unei părți pentru nicio daună directă, indirectă, accidentală, specială, exemplară sau de consecință de orice tip, legată de sau care decurge din acest website sau din orice utilizare a acestui portal ori de pe orice site sau resursă de informare la care se face referire ori care este accesată prin intermediul acestui portal, sau pentru utilizarea, descărcarea sau accesul la orice materiale, informații, produse sau servicii, inclusiv, fără limitare, orice pierderi de profit, întreruperea afacerilor, economii pierdute, pierderea programelor sau a altor date, chiar dacă Marketing România este în mod expres avertizat de posibilitatea unor astfel de daune. Această excludere și negare a responsabilității se aplică tuturor cauzelor de acțiune, bazate pe contract, garanție, prejudiciu sau pe alte teorii legale.

6.2. Utilizarea necorespunzătoare a portalului;

7. Dispoziții Finale

7.1. Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a portalului prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informat în legătură cu acestea.

7.2. Prin accesare site-ului sau utilizarea serviciilor/abonamentelor Marketing România, ulterior modificările aduse acestor Termeni și Condiții, se vor considera acceptate.


Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 04.12.2018