Ce este un document justificativ al unei firme și ce trebuie să conțină?

Ce este un document justificativ al unei firme și ce trebuie să conțină? Ce este un document justificativ al unei firme și ce trebuie să conțină?

Orice firmă din țara noastră este obligată, conform legii în vigoare, să consemneze toate operațiunile economico-financiare desfășurate în documente justificative.

---

Ce este un document justificativ, cum dobâdește un document această calitate și ce trebuie să conțină?

Condițiile care trebuie îndeplinite de un document pentru ca acesta să fie considerat document justificativ, sunt prevăzute în OMFP 2634 din 2015.

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

  • denumirea documentului;
  • denumirea/numele și prenumele și, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmește documentul;
  • numărul documentului și data întocmirii acestuia;
  • menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul);
  • conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
  • datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate, după caz;
  • numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operațiunii economico-financiare.

În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menționeze și elementele prevăzute de legislația în domeniu, respectiv formă juridică, codul de identificare fiscală și capitalul social, după caz.

Mai multe pe Start-up.ro