Curs GRATUIT în ocupația COFETAR-PATISER

ANUNȚ EXPIRAT

Centrul Național de Învățământ Turistic are deosebita plăcere de a vă informa despre oportunitatea participării angajaților ce provin de la întreprinderi din regiunea Sud Est la cursul GRATUIT de formare profesională în ocupația COFETAR- PATISER.

Cursul este organizat în cadrul proiectului “Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est” (contract: POCU/464/3/12/128144), proiect cofinanțat din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 angajați din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Cursul de formare profesională în ocupația ”cofetar- patiser” vizează un număr de 25 de participanți și se finalizează cu certificate de calificare cu recunoaștere națională și internațională eliberate de Autoritatea Națională a Calificărilor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale si Ministerului Educatiei și Cercetării.

Condițiile de participare sunt următoarele:

-      calitatea de angajat cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial) la întreprinderi din regiunea de dezvoltare Sud Est;

-   întreprinderea (angajatorul) își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, respectiv: Turism și ecoturism; Procesarea alimentelor și băuturilor;

-      să aibă un nivel de educație care să-i permită accesul la programul de formare;

Dacă studiile au fost efectuate în străinatate, sunt necesare actele de echivalare a studiilor în România.


Locurile sunt limitate! Pentru persoanele care au dosarul complet și îndeplinesc condițiile de eligibilitate se va aplica regula “primul venit, primul servit”.

Pentru mai multe informații referitoare la curs si pentru înscriere, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

-d-na Ana-Maria Gyorgy (Expert comunicare și grup țintă P1): tel. 0721.992.773, e-mail: [email protected];

-d-na Nicoleta Cristiana Paraschiv (Expert comunicare și grup țintă P1): tel. 0726.202.174 e-mail: [email protected]


Informații de contact

Judet

Constanta

Persoană de contact

****** ******

Telefon

***********

Email

******************

Categorie Anunț

Hotel, Restaurant, Voiaj

Nr Anunț

20078

Dată Actualizare

26-08-2020 13:46:26