S.C. DFR Systems S.R.L. implementeaza proiectul de finantare nr. 36/01.03.2017 derulat prin UEFISCDI

FLUENSYS - Integrator in Tehnologia Apei FLUENSYS - Integrator in Tehnologia Apei

S.C. DFR Sytems S.R.L., cu sediul în Drumul Taberei 46, sector 6, România, cod poştal 061392, derulează începând cu data de 01.07.2017 proiectul ”Biotehnologii avansate pentru reutilizarea apei uzate provenite din acvacultura intensivă de apă dulce”, acronim ABAWARE, proiect cofinanţat în baza contractului de finanţare, încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI).

Parteneri în cadrul proiectului ABAWARE sunt: Norwegian University of Life Sciences (Norvegia); Technical University Dresden (Germania); University of Helsinki (Finlanda); National University of Ireland, Maynooth (Irlanda); ES Aquaterra (Romania); DFR Systems SRL (Romania); Institutul de Biologie, Academia Romana (Romania); Swedish University of Agricultural Sciences (Suedia).

Proiectul se implementează pe o durată de 24 luni. Proiectul este finanțat din bugetele de stat ale țărilor partenere, cât și din alte surse (cofinanţare şi Comisia Europeană). Valoarea totală a contractului semnat de către DFR Systems SRL de 76.618,00 Euro.

Scopul proiectului ABAWARE este de a crește eficiența de utilizare a debitului de apă în sistemele recirculante din acvacultură (SAR) și minimizarea impactului negativ al apei uzate generate de acvacultură asupra mediului și sănătății umane.
În cadrul anului 2018, DFR Systems SRL efectuează, alături de parteneri, experimente pe instalația de laborator concepută, proiectată și realizată. Rezultatele obținute până în prezent sunt încurajatoare, obținîndu-se eficiențe superioare pentru noile tehnologii de epurare biologică aerobă testate. 
Pentru mai multe informații și posibilități de colaborare, vă rugăm să ne contactați.

Acest proiect este finanțat printr-un grant al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, CCCDI - UEFISCDI, cod de proiect COFUND-WATER WORKS ERANET 2015-ABAWARE (1), în cadrul PNCDI III.

Date de contact:
Ioana Corina MOGA
Director Departament cercetare-dezvoltare al S.C. DFR Systems S.R.L.
Tel: 0733.690.915; Fax: 021.413.14.39
Email: corinamoga@yahoo.com
Website: www.dfr.ro; www.fluensys.ro

Informații de contact

Nume Companie

SC DFR SYSTEMS SRL

Persoana de contact

Ioana Corina MOGA, Director Departament cercetare-dezvoltare al S.C. DFR Systems S.R.L.

Telefon

0733690915

E-mail