Comunicat demarare proiect CAPITAL LUCRU KRAFTENBERG SOLUTION SRL

PROIECT CAPITAL LUCRU Comunicat demarare proiect CAPITAL LUCRU KRAFTENBERG SOLUTION SRL

                                     15 APRILIE 2021

 

Comunicat demarare proiect CAPITAL LUCRU KRAFTENBERG SOLUTION SRL


Numele beneficiarului proiectului: KRAFTENBERG SOLUTION SRL

Scopul/obiectivul general al proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății KRAFTENBERG SOLUTION SRL

Valoarea totală a proiectului:  624098,9625   RON

Valoarea grantului: 542694,75     RON

Cofinanțare:               81404,2125RON

Dată începerii proiectului: 08.04.2021

Dată finalizării proiectului: 08.04.2022

Contract de finanțare Nr. M2 - 4730 din 08.04.2021

„Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”

Date contact beneficiar:

Cimbalmos Arpad

KRAFTENBERG SOLUTION SRL.,

Sediu: judet ALBA, Oras Zlatna, str.Tudor Vladimirescu, nr.4C

E-mail: [email protected]

Tel.: 0747237764