Anunt incepere PROIECT IntegraNEET – ID: 150037

Poza Proiect IntegraNEET Proiect IntegraNEET

PROIECT IntegraNEET – ID: 150037

 

 

 

BENEFICIAR - HR SPECIALISTS SRL

 

PARTENER 1 - FUNDAŢIA HEALTH ACTION OVERSEAS

 

PARTENER 2 - ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE PRIN VALORIFICAREA RESURSELOR EUROPENE CALLATIS

 

Proiectul se implementează în perioada 17.09.2021 – 16.09.2023, în regiunea de dezvoltare Sud-Est, care acoperă efectiv zona de Sud-Est a ţării, fiind compusă din şase judeţe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.

 

 

 


Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general:

 

Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a unui număr de 371 de tineri din categoria NEET (Not in Education, Employment, or Training – tineri care nu urmează nicio formă de învăţământ, care nu au un loc de muncă şi nu participă la activităţi de formare profesională) şomeri, cu vârsta între 16-29 de ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud Est, prin furnizarea de intervenţii personalizate dedicate îmbunătăţirii capacităţii lor de ocupare şi integrare durabilă pe piaţa muncii.

 

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

  1. Obiectiv Specific 1 - Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul a 371 de tineri din categoria NEET, şomeri din regiunea SE cu privire la avantajele înregistrării la SPO (Serviciul Public de Ocupare) şi la opţiunile pe care le au în vederea integrării pe piața muncii, în formare sau antreprenoriat.

 

 

  1. Obiectiv specific 2 - Îmbunătăţirea şi validarea competenţelor profesionale şi creşterea şanselor de angajare pentru un număr de 141 tineri NEET şomeri, cu niveluri de ocupabilitate B,Csi D, prin furnizarea de programe de formare profesională şi certificarea competenţelor profesionale.

 

 

  1. Obiectiv specific 3 - Întărirea capacităţii de ocupare a unui număr de 371 de tineri din categoria NEET şomeri din regiunea Sud Est (cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparținând minorităţii romă) care vor beneficia de servicii personalizate specializate şi integrate pentru identificarea şi menţinerea unui loc de muncă.

 

 

  1. Obiectiv specific 4 - Încurajarea antreprenorialului şi a ocupării pe cont propriu prin susținerea înfiinţării de afaceri de către 9 tineri NEET şomeri (cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparținând minorităţii romă) cu vârsta între 16-29 ani, din regiunea SE înregistrați şi profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO.

 

 

Grup ținta

 

Grupul Ţintă (GT) al proiectului va cuprinde exclusiv 371 tineri NEET şomeri, cu accent pe cei din mediul rural şi pe cei aparținând minorităţii romă, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea Sud-Est, înregistrați şi profilați în prealabil de către Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa).

Pentru a fi eligibil în grupul ţintă al proiectului, o persoană trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii la data intrării în operaţiune:

-         să fie tânăr NEET cu vârsta între 16-29 de ani

-         să fie înregistrat şi profilat de SPO

-         să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare Sud-Est.

 

În funcție de încadrarea în nivelul de ocupabilitate de către SPO, grupul ţintă va fi împărţit în următoarele categorii:

ü 'usor ocupabil' (nivel A),

ü 'mediu ocupabil' (nivel B),

ü 'greu ocupabil' (nivel C)

ü 'foarte greu ocupabil' (nivel D),

 

 

Grupul ţinta este alcătuit din următoarele categorii de persoane, înregistrate în evidenţele SPO în Regiunea Sud-Est:

-         371 tineri NEET cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani

-         111 tineri şomeri NEET cu nivel de Ocupare C, D (30%)

-         41 tineri şomeri NEET de etnie romă (11%)

-         78 tineri şomeri NEET din zona rurală (21%)

-         89 tineri NEET, şomeri de lungă durată (30%) din care 10 de etnie romă şi 19 din zona rurală.

-         297 participanți şomeri (80%) care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa, din care 33 romă şi 62 din mediul rural (CR01).

 

 

 


Sumar al beneficiilor majore pe care proiectul le ofera grupului tinta

 

Ø 126 de persoane din grupul ţintă cu niveluri de ocupabilitate B, C şi D vor participa la cursuri de formare profesională autorizate ANC (6 cursuri de specializare ”Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere” pentru 84 de participanţi, respectiv 3 cursuri de calificare de nivel 2 pentru 42 de participanţi). Participanţii la cursurile de formare profesională vor primi subvenţie în cuntum de 5 lei/oră. Toţi cei 126 de participanţi la aceste cursuri vor beneficia de servicii de transport, respectiv de catering ;

Ø 15 tineri NEETs din grupul ţintă al proiectului cu niveluri de ocupatibilitate B,C şi D vor fi direcţionaţi către evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale ;

Ø toate cele 371 persoane din grupul ţintă, cu toate nivelurile de ocupabilitate A,B,C şi D vor beneficia de servicii de mediere pe piaţa muncii. Un număr minim de 163 de persoane dintre cei participanţi în cadrul acestor servicii vor fi plasaţi pe piaţa muncii.

24 de persoane din grupul ţintă (exclusiv pentru tinerii NEET cu nivel de ocupabilitate A) vor participa la cursuri de formare antreprenorială, iar la final se vor realiza 24 de planuri de afaceri. Cei 24 de participanţi la aceste cursuri vor beneficia de servicii de transport, respective de catering. Din cele 24 de planuri de afaceri elaborate, 9 planuri de afaceri vor beneficia de ajutor de minimis în valoare de 25.000 EURO, iar 2 planuri afaceri vor