Curs online autorizat Manager proiect

Curs online autorizat Manager proiect

Cursul Manager de proiect are un pronunțat caracter practic, 80% din durată fiind alocată exercițiilor practice și 20% prezentărilor teoretice. În timpul cursului veți lucra individual sau în echipe la un proiect propriu.

Încă de la începutul programului, veți alege o idee de proiect pe care o veți dezvolta și o veți transforma într-un proiect, alături de profesioniști de elită și traineri de top.

Proiectul va constitui proba practică la examenului susținut în vederea certificării autorizate.


Tematica:


1. Managementul de proiect și parteneriate în contextul organizațional

1.1. Managementul de proiect în organizație: analiza contextului, specificațiile proiectului, managementul așteptărilor, strategii utilizate în managementul de proiect

1.2. Managementul părților interesate

2. Procesele managementului proiectului: inițierea, planificarea, execuția, monitorizarea, controlul și finalizarea proiectului

2.1. Stabilirea scopului, obiectivelor și criteriilor de succes ale proiectului

2.2. Stabilirea activităților specifice atingerii scopului proiectului

3. Managementul resurselor proiectului și managementul timpului

3.1. Estimarea duratelor activităților proiectului

3.2. Stabilirea dependențelor între activități și a modului de eșalonare în timp a realizării acestora

3.3. Estimarea duratei totale a proiectului

3.4. Estimarea cantitativă și calitativă a resurselor necesare realizării proiectului

3.5. Planificarea și controlul achizițiilor și contractelor

3.6. Monitorizarea și controlul alocării și consumului de resurse

4. Managementul costului proiectului: Bugetul proiectului

4.1. Estimarea costurilor

4.2. Stabilirea bugetului proiectului

4.3. Monitorizarea și controlul utilizării bugetului proiectului

5. Managementul riscurilor în proiecte: identificarea, estimarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor pentru proiect

6. Managementul calității proiectului

7. Managementul schimbării

8. Managementul echipei de proiect: Leadership, stiluri de management, formarea și dezvoltarea echipei

9. Managementul crizelor și al conflictelor

10. Managementul comunicării: procesul comunicării în cadrul proiectelor.


Cursul Manager proiect este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților pentru ocupația Manager proiect, cod COR 242101.


Informații suplimentare despre acest curs, puteți obține la:


Telefon: 0733 822 020

Email: [email protected]

Website: www.cursuriautorizate.ro

Informații Eveniment

Dată Eveniment
15 May 2023 până pe 14 June 2023


Organizator
Top Quality Management


Locație
București, România


Județ
Bucuresti