Conferință de lansare Campanie de Conștientizare proiect "Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est"

Conferință de lansare Campanie de Conștientizare proiect "Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est"

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vrancea, în parteneriat cu Centrul Național de Învățământ Turistic și Fundația Convergențe Europene organizează în data de 16 iulie 2020, orele 10,30, în incinta Restaurantului Oscar din str. Comisia Centrală nr.1 A, Focșani, Conferinţa de lansare a Campaniei de Conștientizare destinată angajatorilor.

Evenimentul se derulează în cadrul proiectului "Calificare, Competențe, Competitivitate în Regiunea Sud Est", proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman și implementat în perioada 05.02.2020- 04.10.2021.

Prin proiect ne propunem îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 519 angajați din Regiunea de dezvoltare Sud Est, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Campania de Conștientizare se adresează angajatorilor din Regiunea de dezvoltare Sud Est care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: Turism și ecoturism, Textile și pielărie, Construcții, Tehnologia informației și comunicațiilor și Procesarea alimentelor și a băuturilor.

Scopul realizării campaniei de informare și conștientizare îl reprezintă, pe de o parte, conștientizarea a cel puțin 1000 de angajatori din domeniile vizate de proiect cu privire la beneficiile și oportunitățile participării angajaților la programe de formare continuă, precum și la programul de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, iar pe de altă parte, identificarea necesităților de formare existente în întreprinderile pe care le gestionează, astfel încât oferta de cursuri să fie adaptată necesităților proprii ale companiilor, dar și ale angajaților. În acest sens, minim 36 de angajatori/ întreprinderi vor beneficia de sprijin în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

In plus, ca efect al campaniei, un număr de 519 persoane (angajați în întreprinderi din Regiunea Sud Est) vor dobândi cunoștințe profesionale sau le vor fi certificate competențele profesionale prin intermediul cursurilor de formare profesională furnizate prin proiect.

La Conferinţa de lansare a Campaniei de Conștientizare sunt invitaţi agenți economici, potențiali furnizori de grup-țintă, precum și reprezentanţi ai instituţiilor publice, sindicate şi patronate, reprezentanţi ai beneficiarului, partenerilor, mass-media locală.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la sediul Centrului, Bd. Poligrafiei nr.3-5, tel: 021/549.28.90; 0721.992.773, fax: 021/549.28.98  sau e-mail: [email protected]. Persoană de contact este d-na Ana- Maria Gyorgy– Expert comunicare și grup-țintă.


Informații Eveniment

Dată Eveniment
16 July 2020


Organizator
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea


Locație
Restaurantul Oscar din str. Comisia Centrală nr.1 A, Focșani


Județ
Vrancea