workshop FMEA - 21.NOV.2014 BUCURESTI

WORKSHOP FMEA

Metodologiile FMEA & LOPA sunt instrumente excelente de evaluare a riscurilor care vă permit identificarea pericolelor legate de modurile de defectare de efcicienţa barierelor de protecţie și reducerea riscurilor asociate. Acest workshop este conceput pentru a oferi participanţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare pentru a efectua şi interpreta studii FMEA şi LOPA în special în acele întreprinderi unde există procese tehnologice sau fluxuri de activităţi, folosind în acest scop exemple şi studii de caz.

Identificarea pericolelor este fundamentală pentru proiectarea şi exploatarea în condiții de siguranță și funcționare a oricărui sistem, fie că este vorba un proces dintr-o uzină petro chimică sau orice alt proces. Metodele de studiu FMEA şi LOPA sunt bine dezvoltate și sunt utile în majoritatea aplicațiilor.

Participanţii vor învăţa pe baza exemplelor şi a studiilor de caz, cum să folosească aceste tehnici, pentru a se asigura că procedurile operaţionale sunt implementate şi sigure, iar punerea în funcţiune, pornirea şi funcţionarea instalaţiilor se desfăşoară fără probleme.

Obiectivele Workshopului
Punerea la dispoziţia participantilor a informaţiilor privind fundamentele conceptuale şi practice privind tehnicile FMEA şi LOPA şi a le explica importanţa acestor tehnici pentru sistemele existente sau în curs de proiectare şi cum pot fi acestea îmbunătăţite pentru a avea o funcţionare sigură.

Obţinerea abilităţilor de utilizare a analizei FMEA, LOPA prin exemple şi studii de caz. Prezentul workshop reprezintă un program de formare profesională continuă a participanţilor în conformitate cu Ord. 129/2000.

Structura Workshopului
1. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) - FMEA este o metodologie analitică utilizată pentru a se asigura că eventualele probleme au fost luate în considerare şi abordate. FMEA este un instrument eficient pentru a cuantifica riscurile, astfel încât acestea să poată fi analizate, prioritizate, atenuate sau eliminate. FMEA poate fi aplicată în toate tipurile de organizaţii, inclusiv de producţie şi servicii  ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Tehnica ● Înregistrările FMEA ● Studii de caz
2. HLOPA (Layer of Protection Analysis) - Analiza barierelor de protecţie - este o metodologie cantitativă în vederea evaluării barierelor necesare pentru prevenirea evenimentelor periculoase şi pentru reducerea riscurilor în procese până la niveluri tolerabile şi acceptabile ● Introducere ● Metodologia de lucru ● Tehnica ● Înregistrările LOPA ● Studii de caz

Cui se adresează acest Workshop
Evaluatorilor de riscuri profesionale, auditorilor, inginerilor de proces, tehnicienilor şi supervizorilor, managerilor de uzine şi fabrici, managerilor de proiecte din orice domeniu de activitate, responsabililor cu mentenanţa proceselor, responsabililor cu sistemele de siguranţă, operatorilor de instalaţii, personalului de întreţinere.

Veți pleca acasă cu:
- aplicația software HAZOP-FMEA (o licență - codul de activare vă va fi transmis pe email)

Prezentarea va fi susținută de: ing. Adrian Ispăsoiu
Durata workshop-ului: 1 zi, 7 ore
Tariful de participare: 440 Lei/persoană (220 Lei - pentru membrii ARSSM). Tarifele au toate taxele incluse.
Discounturi aplicate:
- participanții de la WS Hazop , WS FMEA-LOPA anterioare şi MERP beneficiază de o reducere de 50 Lei
- participarea a minim 3 persoane de la aceeaşi întreprindere beneficiază de o reducere totală de 100 Lei

Informații de contact

Nume Companie

Asociatia Romana pentru Securitate si Sanatate in Munca

Persoana de contact

Adrian Ispasoiu, organizator

Telefon

0745 039 773

E-mail