Studiu privind identificarea competentelor necesare absolventilor unui nou program de masterat in domeniul Administrarea afacerilor in turism (POSDRU/156/1.2/G/134518)

Începând cu data de 14 mai 2014, Universitatea Româno – Americană din București, în parteneriat cu Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj și Universitatea “Constantin Brancuși” din Târgu-Jiu, implementează proiectul cu titlul “Asigurarea competențelor corespunzatoare cerințelor pieței muncii prin programe de studii de excelentă cu dimensiune internațională”, cod contract POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se înscrie în Axa prioritara 1 ″Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenție 1.2. “Calitate în învățământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni, în perioada 14.05.2014 – 13.11.2015.

Obiectivul general (OG) al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licență și masterat în domeniile economie și afaceri internaționale, marketing și administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieței muncii secolului XXI.

Activitățile derulate în cadrul proiectului vizează dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master în domeniul economic, bazate pe compețentele necesare pieței muncii în secolul XXI, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare a absolvenților din domeniul economic.

În cadul proiectului, se desfășoară un studiu privind identificarea competențelor necesare absolvenților unui nou program de masterat în domeniul Administrarea afacerilor în turism. Competențele astfel identificate, vor contribui la adaptarea curriculei universitare astfel încât printre rezultatele procesului educațional să se regăsească și o bună inserție pe piaţa muncii a absolvenților în domeniul turismului la nivel național și internațional.

Aveti posibilitatea de a vă expune opiniile în scopul identificării competențelor necesare absolvenților unui nou program de masterat, completând on-line, chestionarul disponibil pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro.

De asemenea, pe pagina web a proiectului continuă sondajul cu privire la importanța armonizării competențelor obținute de absolvenții din învățământul superior cu cele solicitate pe piața muncii, în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.

Cele trei universități partenere își propun, ca prin implementarea proiectului, să armonizeze competențele obținute de absolvenții sistemului de învățământ superior cu cele solicitate pe piața muncii.

Informații suplimentare cu privire la acest studiu si la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro și pe contul de Facebook al proiectului https://www.facebook.com/spredi.

Informații de contact

Nume Companie

Universitatea Româno-Americană

Persoana de contact

Mihail – Florin DINCĂ – Responsabil informare, promovare, diseminare

Telefon

0765505019

E-mail