LANSAREA PROIECTULUI „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865

Text integral Comunicat de presă, proiect „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865

ASOCIAȚIA DE TINERET PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ȘTIINȚĂ SOLARIS în parteneriat cu GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL și ASOCIAŢIA CONSULTANŢILOR ŞI EXPERŢILOR ÎN ECONOMIE SOCIALĂ ROMÂNIA lansează proiectul „PRO INCLUSIV: servicii OSC de calitate, pentru piața muncii”, Cod SMIS 310865, având ca obiectiv general creșterea capacității organizațiilor societății civile (OSC-uri) de a acționa ca actori instituționali pe piața muncii relevanți, moderni, vizibili, focalizați pe dialog civic, intervenții sustenabile, personalizate și măsuri active, pentru incluziune și calitate în ocuparea categoriilor dezavantajate, în 4 regiuni mai puțin dezvoltate. (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia). Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Prioritatea P01 „Modernizarea instituțiilor pieței muncii“, Obiectiv specific: ESO4.2 „Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+)“, Apel: PEO/48/PEO_P1/OP4/ESO4.2/PEO_A7 - Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare III - Organizațiile societății civile - regiuni mai puțin dezvoltate.

Perioada de implementare: 01.06.2024 – 31.05.2026 (24 de luni).

Pentru mai multe informatii, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail [email protected], nr. telefon: 0740 135 566, websites: https://atsolaris.ro, https://globalcommercium.ro, https://ace-economiesociala.ro