Incepere proiect Absolventi incadrati in munca

HRSpecialists HR Specialists

COMUNICAT DE PRESA


HR Specialists SRL (HRS) impreuna cu Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF) implementeaza in perioada 18.11.2020-17.11.2022 proiectul AIM – Absolventi incadrati in munca prin care va oferi unui numar de 184 elevi care se afla in unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) din unitati de invatamant a caror oferta educationala cuprinde domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica, mecanica - nivel de calificare 4, invatamant zi, durata studii 4 ani, calificari profesionale – tehnician in turism, tehnician in gastronomie, organizator banqueting, tehnician in achizitii si contractari, tehnician in activitati de comert, coafor stilist, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii din regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud-Est urmatoarele beneficii:

ü participare la stagii de practica

ü burse stagii de practica

ü participare la workshopuri: "Simulator de interviuri", “Meseriile viitorului si tehnologia informatiilor”, "Nediscriminare pe piata muncii si la locul de munca”

ü vizita de studii de bune practici in Portugalia

ü program de consiliere si orientare profesionala


Obiectivul general al proiectului consta in facilitarea integrarii pe piata muncii, potrivit abilitatilor si motivatiei lor intrinseci, a 184 de elevi din ciclul superior al liceului (filiera tehnologica), in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica prin:


1. dezvoltarea si consolidarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi SudEst intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica, contribuind la imbunatatirea invatarii la locul de munca in formarea profesionala si cresterea implicarii partenerilor sociali in dezvoltarea sistemului de formare profesionala

si

2. dobandirea competentelor necesare prin programe de invatare la locul de munca, beneficiind de o infrastructura imbunatatita a formarii si de o acumulare de bune practici la nivel international, in vederea asigurarii premiselor pentru participarea la o piata a muncii interne si internationale moderna, flexibila, dinamica si incluziva, contribuind astfel la realizarea obiectivului major al Strategiei Europa 2020 si anume cresterea ratei de ocupare.Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Facilitarea accesului grupului tinta la servicii de consiliere si orientare profesionala specializate asigurate de catre Solicitant, prestate de specialisti in domeniu, pentru crearea premiselor procesului de tranzitie de la scoala la viata activa a 184 de elevi (din care 20 elevi din mediul rural si/sau etnie roma) din domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, pe o perioada de 14 luni de implementare a proiectului;

OS2 - dezvoltarea unui parteneriat activ si eficient la nivelul Regiunilor Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est intre HR Specialists SRL, Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica) si parteneri de practica in domeniile de pregatire profesionala turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, in vederea dezvoltarii comunicarii inter-institutionale prin asigurarea cadrului necesar de desfasurare de catre elevi a stagiilor de practica, stabilirea unor modalitati concrete de colaborare si facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa si acomodarea elevilor la conditiile concrete existente in aceste unitati scolare.

OS3 – Facilitarea dezvoltarii profesionale a 184 de elevi (din care 20 elevi din mediul rural si/sau etnie roma) prin derularea stagiilor de practica in cadrul organizatiilor partenere si evaluarea acestora la nivelul unitatilor scolare, vizita de studiu la entitati din Portugalia care desfasoara activitati in domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica si mecanica, precum si prin activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca, respectiv organizarea de workshopuri privind sustinerea unui interviu si nediscriminarea la locul de munca, acordarea de burse pentru participarea la stagiile de practica, asigurarea unui kit de materii prime si materiale adecvate derularii practicii, organizarea unui seminar, in vederea imbunatatirii procesului de insertie a absolventilor pe piata muncii, pe parcursul a 24 de luni de implementare a proiectului.

OS4 – Facilitarea accesului grupului tinta pe piata muncii, in vederea cresterii gradului de ocupare al viitorilor absolventi, prin calificarea a minimum 76% din grupul tinta, angajarea a minimum 21% din grupul tinta si continuarea studiilor pentru minimum 10% din grupul tinta pana la incetarea calitatii de participant.


Fiecare beneficiar al proiectului depune la inscriere un dosar continand cel putin urmatoarele documente:

ü formular de inscriere GT

ü copie CI

ü adeverinta de elev

ü declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ü declaratie privind participarea la alt stagiu de practica finantat prin fonduri nerambursabile, dupa caz

vor fi selectati cel putin 184 de elevi, din care minimum 20 vor fi cu domiciliul in mediul rural si/sau etnie roma


Principii orizontale respectate: Egalitate de șanse si Dezvoltare durabilăImpactul dorit:

ü Realizarea conectivitatii intre mediul scolar si cel de lucru pentru integrarea absolventilor pe piata muncii

ü Nevoia de informare privind posibilitatile de continuare a studiilor si de formare profesionala, despre posibilitatile de construire a unei cariere in domeniile turism, alimentatie publica, comert, estetica, mecanica;

ü Cresterea accesului la activitatile de consiliere si orientare profesionala.


Criteriile principale de selectie vor fi urmatoarele:

ü elev/a inmatriculat/a unitati de invatamant secundar (ciclul superior al liceului, filiera tehnologica), in clasa a XI-a;

ü domiciliul in una dintre Regiunile Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia; se acorda prioritate elevilor cu domiciliul in mediul rural si/sau etnie roma si care nu au mai participat niciodata la un stagiu de practica pe un proiect finantat din fonduri nerambursabile;

ü nu beneficiaza de finantare pentru derularea stagiilor de practica conform planului de invatamant din alte fonduri publice


Durata proiectului: 24 luni


Valoarea totala a proiectului: 2.373.678,14 lei

Județele de implementare: Arges, Dambovita, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Constanta


Locatia de implementare a proiectului:

HRS: Voluntari, Ilfov

ADAF: Strada Amman, Bucuresti


Informatii suplimentare pot fi solicitate la adresa de email:

[email protected]

sau

la numarul de telefon: 031.10.10.108


Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul:

www.hrs-outsourcing.com / www.adaf.ro


Redactat in noiembrie 2020