GLORIA - asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen

asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen Gloria

IUNIE 2022

 

COMUNICAT DE PRESĂ - PROGRES PROIECT

 

GLORIA - asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen

 

Institutul de Medicină Legală Iași în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Corona, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Foreningen Hedda, derulează proiectul cu titlul “GLORIA - asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen“, care a fost lansat în martie 2021.

 

Am început din luna martie 2021 să oferim servicii integrate în spațiul de la Institutul de Medicină Legală Iași, abordând pluridisciplinar problematica violenței domestice și de gen, înglobând masuri specifice de asistență socială, medicală, educațională, ocupațională și de locuire. Ne bucurăm că la analiza stadiului de progres al proiectului putem spune că am atins toți indicatorii propuși pentru această etapă și că vom reuși până la încheierea acestuia să atingem ținta de asistarea a cel puțin 550 persoane (adulți și copii) victime ale violenței domestice și de gen din mediul rural și mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău și Neamț, acoperind o zona de 250 de comunități locale unde serviciile de acest tip lipsesc sau sunt insuficiente” a precizat Profesor Doctor Diana Bulgaru Iliescu, director al Institutului de Medicină Legală Iași, manager de proiect.

 

Un rezultat important și primul pas în evoluția proiectului a fost înființarea serviciului de recepție și asistență a victimelor în incinta Institutului de Medicină Legală Iași. A fost amenajat și dotat un spațiu care servește atât ca zonă de recepție pentru echipa medicală cât și ca spațiu de consiliere socială și psihologică, asigurată complementar de asistentul social și psiholog. Începând din luna mai 2022, trei centre noi de recepție se deschid în județele Neamț, Vaslui și Bacău.

 

În paralel, sunt furnizate zilnic servicii specializate în centrul de asistență și consiliere victime ale violenței domestice și de gen oferite de Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC). Organizația, prin specialiștii proprii, realizează coordonarea serviciilor mobile în rural, oferă training și informare pentru voluntari, susțin ședințe de management de caz săptămânale. 

Victimele violenței domestice și de gen beneficiază de: evaluare psiho-socială, consiliere/terapie, acompaniere, servicii de asistență juridică. Accesul la servicii este gratuit. În plus, se asigură costurile de transport ale beneficiarilor la spațiile proiectului, hrana pe parcursul participării la activități și se decontează costuri pentru serviciile medicale/certificate medico-legale în caz de violență sexuală, traumatisme fizice s.a., se achită costuri pentru serviciile juridice și taxele de timbru judiciar. Pentru situațiile de criză în care se află beneficiarii a fost oferită asistență si suport material prin alocare de pachete sociale care includ obiecte de strictă necesitate adaptate nevoilor identificate, cartele telefonice, materiale promoționale cu elemente de siguranță s.a. Sprijinul de acest tip s-a acordat cazurilor (cupluri mama-copil, beneficiar adult) în situații de risc – de exemplu în cazul părăsirii domiciliului, lipsei suportului familiei, nesiguranța cotidiana etc.

Pentru a facilita accesul la servicii, specialiștii din echipa mobilă se deplasează în comunitățile de reședință.

 

În cadrul proiectului, partenerul Fundația Corona oferă servicii ocupaționale și dezvoltare antreprenorială victimelor violenței domestice cu care se lucrează in logica intervenției de împuternicire pentru o viață independentă și autonomă. Scopul acțiunilor este dezvoltarea personală și profesională în vederea întăririi capacității de ocupare și menținere pe piața muncii. Serviciile sunt adresate persoanelor care au depășit “perioada de criză” – persoane aflate în etapa de „reconstrucție” a vieții. Victima lucrează împreună cu specialiștii la propria ei dezvoltare personală. Tipuri de servicii oferite beneficiarilor: servicii de informare și consiliere profesională, dezvoltare personală, mediere pe piața muncii, formare în sistem formal și informal, inclusiv componenta de dezvoltare antreprenorială, acces gratuit la programe de formare adaptate nevoilor și profilului ocupațional, sprijin în accesarea unui loc de muncă.

Componenta de informare și formare a specialiștilor este considerată în cadrul proiectului una foarte importantă. În ansamblul activității, IML Iași și CMSC răspund de formarea a 100 specialiști - personal medical (medici legiști, medici de familie, medici specialiști, asistenți medicali etc.) și 310 profesioniști și voluntari care lucrează cu victimele, interacționează cu problematica violenței domestice (lucrători sociali, asistenți sociali, profesioniști din echipele intersectoriale, polițiști, lucrători in ONG, cadre didactice etc.). Fundația Corona răspunde de formarea a 40 de beneficiari din județele Iași, Vaslui, Neamț și Bacău. Atâta ANES cât și Foreningen Hedda coordonează conținuturile de instruire și schimbul de bune practici între Norvegia și România în domeniu.

 

Proiectul GLORIA - asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen, COD PN4010, ctr.2/25.02.2021/N, beneficiază de un grant în valoare de 1.226.252 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului de Dezvoltare Locală. Obiectivul este facilitarea accesului persoanelor victime ale abuzului și violenței domestice și de gen din mediul rural din județele Iași, Vaslui, Bacău si Neamț la servicii integrate de calitate in scopul ieșirii din situația de criza si îmbunătățirii calității vieții cu efecte pozitive in direcția prevenirii si reducerii fenomenului violenței domestice.

 

Proiectul este coordonat de Institutul de Medicină Legală Iași în parteneriat cu Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Corona, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Foreningen Hedda.

Informații suplimentare coordonare servicii si referire cazuri: 0787878806, email [email protected]

 www.eeagrants.ro  și www.frds.ro

Site web promotor si parteneri proiect: www.proiectulgloria.ro, www.imliasi.ro, www.cmsc.ro, www.fundatiacorona.rowww.anes.gov.ro; http://heddafound.no


Informații de contact

Nume Companie

CMSC

Persoana de contact

Laura Albu

Telefon

744479885

E-mail