Finalizare proiect - “R.P.D. – rămâi Relevant pe Piața muncii prin măsuri de ocupare Dedicate șomerilor din regiunile Sud - Muntenia și Sud – Est”, POCU/1080/3/16/157659

Comunicat de presă R.P.D. Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESĂ

privind finalizarea proiectului “R.P.D. – rămâi Relevant pe Piața muncii prin măsuri de ocupare Dedicate șomerilor din regiunile Sud - Muntenia și Sud – Est”, POCU/1080/3/16/157659.

HR SPECIALISTS S.R.L împreună cu ASOCIAȚIA "PARTNET - PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ", au implementat pe o perioadă de 12 luni, în intervalul 29.12.2022 – 28.12.2023 proiectul “R.P.D. – rămâi Relevant pe Piața muncii prin măsuri de ocupare Dedicate șomerilor din regiunile Sud - Muntenia și Sud – Est”, POCU/1080/3/16/157659, în valoare totală de 4,851,767.93 lei. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8.i: Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă, Obiectivul Specific 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație și Obiectivul Specific 3.4: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Obiectivul general al proiectului a urmărit facilitarea accesului la locuri de muncă pentru 205 șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din regiunea Sud – Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea și regiunea Sud - Muntenia: județele Dâmbovița, Prahova, Argeș, prin îmbunătățirea nivelului de competențe, creșterea gradului de ocupare în corelare cu nevoile pieței muncii prin măsuri personalizate, respectiv informare și consiliere profesională, mediere pe piața muncii, participare la programe de formare profesională.

Principalele rezultate obținute sunt:

- 1 campanie de informare derulată în mediul online

- 1 raport derulare campanie online

- 220 persoane beneficiare de sesiuni de informare și consiliere (individuale și de grup)

- 220 persoane beneficiare de sesiuni de mediere individuale și de grup

- 220 persoane participante la module de egalitate de șanse și nondiscriminare și dezvoltare durabilă

- 3 seminarii organizate cu potențiali angajatori

- 5 evenimente organizate pe tema "Cum să rămâi relevant pe piața muncii"

- 220 persoane informate cu privire la tema secundară inovare socială

- 38 persoane și-au găsit un loc de muncă

- 194 persoane au urmat un curs de calificare de nivel 2

- 194 persoane au dobândit un certificat de calificare în domeniul ales și au beneficiat de o subvenție de 1.800 lei/persoană

- 20 persoane au obținut o diplomă de absolvire ca urmare a participării la cursul de Competențe antreprenoriale și au primit o subvenție de 200 lei/persoană

- 29 kit-uri de angajare acordate

- 20 de kit-uri ale antreprenorului acordate

- 5 afise A3

- 1 antet al proiectului

- 1 comunicat de presa publicat la inceputul proiectului

- 1 comunicat de presa publicat la sfarsitul proiectului

- 1 exemplare din Codul A-A de bune practici in relatia Angajat-Angajator

- 1 Metodologie de recrutare si selectie GT

- 1 Metodologie de derulare a sesiunilor de informare si consiliere

- 1 Metodologie de derulare a sesiunilor de mediere

- 1 Metodologie de organizare si derulare a cursurilor de calificare

- 1 Metodologie de organizare si derulare a cursului de Competente antreprenoriale

- 1 plan de achizitii

- 1 ghid de informare si consiliere

- 1 centralizator rezultate si indicatori

- 1 raport de diseminare de rezultate si indicatori

- 1 pagina de facebook proiect

- 1 pagina de instagram proiect

- 1 pagina de linkedin proiect

- 1 pagina website proiect

- Chestionare pentru angajator

- 1 prezentare de proiect

- Scrisori catre angajatori

- Roll-up de proiect

- Chestionare feedback activitati

- 1 Gantt al proiectului

- Servicii de tip catering livrate

- Registre telefonice

- Centralizatoare de informatii GT

- Minute de intalnire

- Deplasari in teritoriu

- Metodologie privind campania de informare derulată în mediul online

- Postari informative proiect

- CV-uri si scrisori de intentie

- Procedura de acordare subventii

- Raport privind structura grupului țintă

Persoană de contact:

Gabriela Luminița Doloiu - Manager de proiect:

email: [email protected]

website: www.hrs-outsourcing.com; https://partnet.ro