COMUNICAT DE PRESĂ * Proiect „Moștenirea Pogoneștilor către lume”

Calauzire Muzeul satesc "Caza Razesului", Pogonesti, jud. Vaslui

Asociația Tinere Vlăstare-2000 a implementat proiectul „Moștenirea Pogoneștilor către lume”, nr. contract 10452 din 10.07.2020, finanţat prin Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2020, Domeniul Cultură, Culte, în perioada iulie-noiembrie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 15.000 lei.

Valoarea finanţării acordate de finanţator este de 13.500 lei.

Valoarea contribuţiei beneficiarului este 1.500 lei.

Activităţi principale derulate:

  • Crearea unui website al Asociației Tinere Vlăstare-2000
  • Realizarea fondului documentar ce va fi promovat pe site
  • Culegerea de povești despre istoricul celor mai importante obiecte deţinute de Muzeul sătesc “Casa răzeșului” din Pogonești și despre tradițiile și obiceiurile locale
  • Amenajarea unui spațiu comunitar
  • Organizarea de șezători intergeneraționale

Obiectivele  proiectului:

  • Crearea unei platforme de promovare a proiectelor organizației și promovarea tradițiilor culturale și a patrimoniului specific comunei Pogonești
  • Creșterea gradului de implicare în activităti de valorificare a patrimoniului cultural material și imaterial al locuitorilor comunei Pogonești


Pentru detalii suplimentare, persoană de contact: Andrei Dumitru, Manager de proiect, telefon: 0786601945.


Proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean Vaslui.