ASOCIATIA DEZVOLTARE.RO anunță demararea proiectului "StudentBiz" finanțat prin Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10.iv, cod contract POCU/829/6/13/140402

demarare proiect fonduri structurale

Asociatia Dezvoltare.RO în calitate de Lider parteneriat, Universitatea Romano-Americana în calitate de Partener1, și Universitatea Constantin Brancusi în calitate de Partener 2, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă POCU/829/6/13/140402, pentru proiectul "StudentBiz", Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este sporirea impactului pe piata fortei de munca a educatiei si a sistemelor de formare si facilitarea tranzitiei de la educatie la piata fortelor de munca, prin cresterea numarului absolvenilor de învatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca in sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC/SNCDI in regiunile mai putin dezvoltate al Romaniei.

 

Valoarea totală  a proiectului este de 9,680,099.24 lei.

                                                                                                                                                                                           

Grupul Țintă al proiectului va fi constituit din următoarele categorii:

Studenţi (ISCED 6) / Masteranzi (ISCED7) / Doctoranzi (ISCED 8) care doresc să înființeze o afacere in sectoarele economice cu potenţial competitiv conform SNC/SNCDI.

 

Oportunitățile care se vor oferi și activitățile la care vor lua parte membrii grupului țintă

·        Participarea la programul de formare profesională

·        Posibilitatea aplicării pentru o schemă de finanțare de până la 351 000 lei

·        Organizare si derulare de intreprinderi simulate

·        Participarea la un stagiu de practică în cadrul unei întreprinderi, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat

·        Participarea la ateliere personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat

·        Asistență integrată pentru dezvoltarea și implementarea planurilor de afaceri

·        Informare continuă

 

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, începând cu data de 31.12.2021 până la 31.12.2023