Fundatia pentru Dezvoltarea Economiei Sociale

Misiunea Fundaţiei este de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea structurilor economiei sociale din regiune.

Obiectivele Fundaţiei, în vederea realizării scopului său, sunt:

i. Creşterea numărului de întreprinderi sociale în Europa Centrala şi de Sud-Est;

ii. Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul economiei sociale; 

iii. Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, a comunităţilor şi a mediului de afaceri din regiune;

iv. Dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;

v. Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;

vi. Promovarea şi suţinerea iniţiativelor de antreprenoriat social locale şi regionale.

vii. Profesionalizarea managerilor de întreprinderi sociale şi a personalului implicat în domeniul economiei sociale din regiune.

viii. Creşterea sustenabilităţii şi a competitivităţii întreprinderilor sociale din regiune. 

ix. Creşterea cooperării şi a conectivităţii (networking) în sectorul economiei sociale din Europa Centrala si de Sud-Est.

x. Sprijinirea comerţului echitabil şi a consumului responsabil.

Informații de contact

Judet

Dolj

Localitate

Craiova

Adresă

Str. Iancu Jianu, nr. 26

Cod Unic de Înregistrare

29202261

Nr. Înmatriculare

3/06.10.2011

Telefon

0743070270

E-mail