Noua procedură de eliberare a certificatului de atestare fiscală valabilă din 26 dec. 2019

Noua procedură de eliberare a certificatului de atestare fiscală valabilă din 26 dec. 2019 Noua procedură de eliberare a certificatului de atestare fiscală valabilă din 26 dec. 2019

Procedura de obținere a certificatului de atestare fiscală se va modifica începând cu data de 26 decembrie 2019, așa că dacă vă așteptați la un final de an liniștit pentru firma voastră, nu uitați că mai aveți ceva de făcut în ultima săptămână din 2019.

În acel moment intră în vigoare Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora.

Cererea/Adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”;

d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală în vederea furnizării de servicii;

e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Mai multe pe Start-up