COMUNICAT DE PRESA PROIECT POSDRU/173/6.1/S/147447

Investește în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect POSDRU/173/6.1/S/147447

“Întreprinderile sociale - un start echitabil”

 

27.08.2015

COMUNICAT DE PRESĂ

SES-urile - o șansă în plus pentru cei vulnerabili să acceadă pe piața muncii

Asociația START EQUITABLE, împreună cu partenerul transnațional Komunitní centrum Chánov din Republica Cehă și cu opt parteneri naționali organizează în data de 28 august 2015 ora 18:00 în Sala de conferințe a hotelului EURO HOTELS (Gara de Nord), Str. Gheorghe Polizu nr. 4, sector 1, București, Conferința de lansare a proiectului ”ÎNTREPRINDERILE SOCIALE – UN START ECHITABIL”.

Proiectul are o durată de 12 luni și este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea structurilor economiei sociale (SES) în regiunile București Ilfov, Sud Vest Oltenia, Vest ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică, prin crearea unor întreprinderi sociale în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială.

Prin activitățile sale, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU, respectiv dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, ca și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă și flexibilă, încadrându-se în contextul larg al obiectivelor cuprinse în politicile și strategiile naționale și europene de ocupare.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 160 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 8 manageri de întreprinderi sociale. În cadrul proiectului se vor crea 8 Structuri de Economie Sociala (SES) care vor angaja minim 56 de persoane din grupul țintă, din care 40 aparțin categoriilor vulnerabile.

Proiectul beneficiază și de expertiza unui partener transnațional Komunitní centrum Chánov, care va oferi asistență pe durata vizitei de studiu ce va fi realizată de către un număr de experți din proiect în Republica Cehă.

Bunele practici în domeniul economiei sociale din România și Republica Cehă se vor concretiza într-un raport ce va fi publicat în limbile română și engleză și va reprezenta un material de referință și pentru alte inițiative din domeniul economiei sociale.

                                                                                             ASOCIAȚIA START EQUITABLE

Persoană contact:                                                               Cristina Voicu

                                                                                             Manager Proiect

E-mail:                                                                                 [email protected]

Telefon:                                                                                0723 202 310

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investește în Oameni!