50 de întrebări și răspunsuri despre microîntreprinderi în anul 2020

50 de întrebări și răspunsuri despre microîntreprinderi în anul 2020 50 de întrebări și răspunsuri despre microîntreprinderi în anul 2020

Microîntreprinderea este formă fiscală care înregistrează cea mai mare frecvență în cadrul companiilor din România. Iată o colecție cu cele mai frecvente 50 de întrebări și de răspunsuri cu privire la microîntreprinderi, detalii importante pentru anul 2020.


1. Cine poate fi microîntreprindere în România?

Poți fi microîntreprindere dacă ești persoană juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții la data de 31 decembrie a anului precedent:


capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

ai realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

nu te afli în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Dacă tocmai ți-ai înființat firma, atunci ești obligat să fii plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, cu excepția situației în care nu îndeplinești condiția privind capitalul social menționată mai sus.


2. Poți opta să nu fii microîntreprindere?

Nu ai această opțiune, decât dacă ai subscris un capital social de cel puțîn 45.000 lei și ai cel puțin 2 salariați. În acest caz poți opta, o singură dată, să devii plătitor de impozit pe profit începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă.


3. Ai depășit plafonul de 1.000.000 euro într-un an? Ce obligații ai?

Dacă în cursul unui an depășești plafonul de venituri de 1.000.000 euro, datorezi impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.


Declarațiile care se depun sunt : D010/D700 în termen de 15 zile de la la sfârșitul lunii în care s-a depășit plafonul.


....


Mai multe pe Start-up