Curs online Implementarea și evaluarea SISTEMULUI de CONTROL INTERN

Preț:  620 Lei

Cursul Implementarea și evaluarea sistemului de control intern este autorizat de CAFFPA - Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.


Cursul practic "Implementarea și evaluarea SISTEMULUI DE CONTROL INTERN" își propune să prezinte principalele noțiuni ce stau la baza Sistemului de Control Intern, precum și abordările specifice acestuia, de la definirea obiectivelor proceselor, la managementul riscurilor asociate și până la stabilirea și evaluarea controalelor eficiente, cu scopul de a atinge rezultatele așteptate.


Obiectivele generale al cursului:


- Înțelegerea rolului funcțiunii de control intern în cadrul unei companii;

- Parcurgerea și aprofundarea unor noțiuni de bază ale controlului intern;

- Utilizarea eficientă a celor mai bune practici pe parcursul stabilirii și evaluării controlului intern;

- Înțelegerea avantajelor aplicării metodologiei de control intern (COSO);

- Înțelegerea sistemului de management al riscului și căile de diminuare a riscurilor;

- Înțelegerea principalelor noțiuni și controale privind anti-frauda;

- Încurajarea și responsabilizarea angajaților în activitățile pe care le desfășoara, prin includerea și dezvoltarea procesului de autoevaluare a controalelor.


Tematica cursului pe scurt:


- Sistemul de management abordat prin procese;

- Sistemul de management al riscurilor - COSO ERM;

- Conceptul de control intern managerial conform cadrului COSO;

- Cerințele sistemului de control intern managerial conform cadrului COSO.


Informații suplimentare puteți obține la:


Telefon: 0733 822 020

Email: [email protected]

Website: www.cursuriautorizate.ro


Informații de contact

Judet

Bucuresti

Persoană de contact

Pirvan Raluca

Telefon

0733822020

Email

Categorie Anunț

Afaceri

Nr Anunț

21120

Dată Actualizare

22-01-2023 16:27:26